Texniki dəstək


ABAD tərəfindən həyata keçirilən texniki dəstək publik hüquqi şəxsə qoşulmuş ailə təsərrüfatına onun istehsal imkanlarının artırılması, istehsal vasitələrinin təkmilləşdirilməsi, yeni məhsulların istehsalı üçün zəruri olan avadanlıqların verilməsindən ibarətdir.

ABADçı aldığı texniki dəstək sayəsində təsərrüfatını yenidən qurur, istehsal zamanı daha az itkiyə yol verir və əlbəttə ki, istehsal səmərəliliyini yüksəldir, məhsulun maya dəyərinin azalmasına nail olur.
Texniki dəstək həm “monoblok” adlandırılan konteynerlər, həm də bir sıra zəruri avadanlıqların ABADçıya təqdim edilməsi şəklində həyata keçirilə bilər.

© 2018 “ABAD” publik hüquqi şəxs